VISION

Be the world ’s preeminent producer of water-soluble polymers.

MISSION

Assure our clients the most reliable source and the broadest range of polymers and services, with the quality and price they need to meet their important performance goals.

 

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng PIVOT đă chấp nhận hợp tác SNF trong giải pháp của họ cho thế hệ nhiên liệu bền vững ở Rwanda.


THƯ CỦA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN VÀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 

Công việc của SNF xuất phát từ sự khan hiếm các nguồn tài nguyên ngày càng tăng cao như : nước, quặng và hydrocarbon. Chúng tôi xử lư nước cho hơn 750 triệu người trên khắp thế giới và giúp hàng ngàn ngành công nghiệp tái chế nước. Trong lĩnh vực khai thác dầu, bằng việc tăng độ nhớt của nước, sản phẩm của chúng tôi tăng cường thu hồi dầu đáng kể và làm giảm lượng nước tiêu thụ trong mỗi thùng sản xuất. Trong khai thác cát bitum ở Canada, chúng tôi xử lư các hồ cát để trả lại h́nh khối ban đầu và tạo thuận lợi cho việc trồng rừng.

 

Chính v́ vậy, chúng tôi có được lợi thế trong việc được định h́nh trong các thị trường được cho là cốt lơi của việc phát triển bền vững. Chúng tôi cung cấp các giải pháp thông minh giúp khách hàng phát triển đồng thời giảm thiểu các tác động môi trường gây nên trên các hoạt động hằng ngày.

 

Nhằm củng cố vị thế hàng đầu của ḿnh, SNF không ngừng mở rộng phạm vi về lĩnh vực sản phẩm và tái đầu tư các nguồn lực tài chính của ḿnh nhằm cải thiện và mở rộng các công cụ công nghiệp đang được cung cấp để duy tŕ khả năng cạnh tranh của ḿnh và của khách hàng.


Pascal REMY, Chủ tịch và Giám đốc điều hànhHÓA HỌC


NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

 

Mỗi ngày, các pḥng thí nghiệm nghiên cứu của SNF luôn phát triển các sản phẩm mới và đưa ra các quy tŕnh đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau của các khách hàng trong ngành công nghiệp.

Khả năng giải quyết nhanh chóng được các vấn đề kỹ thuật mới của SNF là cốt lơi của sự phát triển toàn cầu của tập đoàn.

 

Nhóm nghiên cứu của chúng tôi làm việc trên việc phát triển các phân tử mới bằng cách sử dụng các loại khác nhau của các monome chức năng, từ đó có thể nâng cao được hiệu suất của sản phẩm. Mạng lưới kỹ thuật rộng lớn ở địa phương của chúng tôi cho phép việc kiểm tra các sản phẩm mới trong lĩnh vực của khách hàng.

 

Hơn nữa, SNF có sự phối hợp chặt chẽ với các pḥng thí nghiệm nghiên cứu, một số khách hàng và các trường đại học uy tín nhất.

 

 CẢI THIỆN QUY TR̀NH 

 

Ngoài đổi mới sản phẩm, SNF đóng góp một phần đáng kể từ nguồn lực của ḿnh để liên tục nâng cao hiệu quả dây chuyền sản xuất của ḿnh. Kết quả là, SNF có một đội ngũ kỹ sư thiết kế và triển khai dây chuyền sản xuất mới trên khắp thế giới. Mỗi đội ngũ làm tăng khả năng cạnh tranh của các công cụ sản xuất. Hơn thế nữa, phương pháp này cho phép chúng tôi đảm bảo việc đồng nhất về chất lượng sản phẩm cho khách hàng mà không phân biệt khu vực sản xuất.

 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC SẢN PHẨM 

 

Tŕnh độ kỹ thuật của chúng tôi cũng cho phép việc cung cấp cho khách hàng thiết bị và hệ thống để giúp họ sử dụng tối ưu các sản phẩm. Điều này đặc biệt cần thiết cho khách hàng trong ngành công nghiệp dầu mỏ, và SNF đă phát triển một loạt các hệ thống để đáp ứng các yêu cầu cho các dự án thí điểm trở lên và bao gồm cả các dự án được triển khai ở quy mô lớn.