Nước là yếu tố cần thiết cho ngành công nghiệp giấy, được sử dụng để vận chuyển các sợi cellulose và trộn chúng với các thành phần khác. Tăng lượng giấy và tái chế nước đặt ra gánh nặng về việc cần nhiều chất hóa học để sử dụng nhằm duy tŕ chất lượng.

Khi giấy được tái chế nhiều lần, cần đến số lượng lớn hoá chất để duy tŕ mức hiệu suất của máy móc và giấy.

 

SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

SNF không ngừng phát triển sản phẩm mới liên quan đến tinh bột nhằm giữ vững tốc độ phát triển công nghệ trong ngành công nghiệp giấy và giảm việc sử dụng sợi tinh khiết và đốn cây rừng.

FLORET

Một loạt các polyme tan trong nước được thiết kế để cải thiện khả năng giữ nước, thoát nước và hoạt động của máy móc.

FLOSTRENGTH

Một loạt các chất tổng hợp được thiết kế để cải thiện các tính chất vật lư của giấy (độ khô và độ ẩm tạm thời).

 

SNF sản xuất một loạt các polyme tan được thiết kế đặc biệt cho việc xử lư tất cả các vấn đề xảy ra trong giai đoạn cuối cùng của quá tŕnh ướt giấy:

  • Năng suất (thoát nước, duy tŕ)
  • Quá tŕnh lọc và tái sử dụng nước
  • Xử lư nước thải
  • Trung ḥa các chất keo và bọc phá, chất tăng độ bền
  • Thuốc nhuộm cố định
  • Chất hoạt hoá ca-ti-on cho môi trường kiềm

 

Những sản phẩm giúp nâng cao vận hành, bảo vệ môi trường thông qua tiết kiệm nước, bên cạnh đó c̣n giảm chi phí tổng thể.

SNF cũng cung cấp cho các đối tác chiến lược của ḿnh đầy đủ các chất tổng hợp để truyền đạt các thuộc tính khô cũng như độ ẩm tạm thời.