BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN THIẾT YẾU CHO CON NGƯỜI

 

Việc quản lư tài nguyên nước là một trong những thách thức lớn mà chúng tôi sẽ phải đối mặt trong vài thập kỷ tới. Sự tăng trưởng trong phát triển đô thị, cùng với công nghiệp hóa và phát triển thủy lợi đang gia tăng nhu cầu về nước.

Sự mong muốn cải thiện chất lượng nước có nghĩa là gia tăng hiệu suất sản phẩm để sử dụng một cách hiệu quả.

Mục đích của các nhà phân phối là để sản xuất nước tuân thủ pháp luật (quy định) hiện hành, sử dụng các quy tŕnh đă được phê duyệt.

 

Các phân khúc sản phẩm chất kết tủa và keo tụ của SNF đáp ứng được tất cả các yêu cầu của thị trường trên toàn cầu. Những sản phẩm này đă được chấp thuận bởi nhiều cơ quan chính phủ để sử dụng trong các quy tŕnh đạt tiêu chuẩn.

 

SNF đă phát triển các loại polyme phù hợp với tất cả các phương pháp, từ sản xuất nước uống cho đến máy ép bùn.

Nhờ các nhà phân phối địa phương và đội ngũ kỹ thuật của SNF, khách hàng được đảm bảo có sự lựa chọn tối ưu các hoá chất thích hợp và theo dơi được quy tŕnh kỹ thuật.

 


NHỮNG THÁCH THỨC TRONG CÁC THẬP KỶ TỚI

 

Với sự phát triển đô thị, phát triển công nghiệp và thủy lợi quy mô lớn,dẫn đến nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng và cần thiết. Xử lư nước thải, sản xuất nước uống và công nghiệp tái chế nước đă trở thành yếu tố cốt lơi cho việc đảm bảo phát triển bền vững trên thế giới và các phúc lợi của con người trên trái đất. V́ vậy,các giải pháp hiệu quả và ứng phó phù hợp đối với các quy tŕnh hoạt động cụ thể là rất cần thiết.

 


XỬ LƯ NƯỚC, HOẠT ĐỘNG CỐT LƠI CỦA SNF

 

SNF đă duy tŕ một vị trí vững chắc trong lĩnh vực xử lư nước kể từ ngày đầu tiên. Để đáp ứng nhu cầu cho thị trường ngày càng phát triển này, chúng tôi đă phát triển một loạt sản phẩm hơn 1000 chất keo tụ và kết tủa hữu cơ,  đồng thời không ngừng mở rộng và điều chỉnh từng chút một để đạt được kết quả tốt nhất.

 

Với hơn 50 công ty con trong khu vực, đội ngũ kỹ thuật của SNF có thể cung cấp dịch vụ của họ trên toàn thế giới. Họ lựa chọn loại polyme phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng và hỗ trợ việc theo dơi, giám sát.

 


SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI:

 

Sản phẩm của chúng tôi hiện nay đáp ứng được tất cả các

 yêu cầu của thị trường trên toàn cầu, từ sản xuất nước uống đến công nghệ ép bùn. Tất cả đều được chấp thuận bởi nhiều tổ chức chính phủ và đáp ứng các tiêu chuẩn địa phương tại hơn 130 quốc gia.

 

FLOPAM

Một loạt các chất polyacrylamit tiên tiến và kết tủa hiệu suất cao.

 

FLOQUAT

Một loạt các chất keo tụ hữu cơ và vô cơ.

 

METALSORB

Chất loại bỏ kim loại nặng và độc hại

 

ODORFLO

Khử mùi và thuốc thử chống H2S.

 

FLOSPERSE

Chất phân tán và chống rỉ sét.

 

FLOFOAM

Một loạt các loại silicone bao gồm cả silicone phá bọt