SNF sản xuất một loạt các chất keo tụ hữu cơ dựa trên một số chất hóa học như polyamine, polydadmacs và các hỗn hợp khác. Chúng có thể được sử dụng đơn lẻ hoặc kết hợp với chất keo tụ vô cơ và kim loại aluminium , giảm đi lượng tiêu thụ đến 30-60%, giảm đáng kể thời gian cần có để đông tụ, không chỉ thành công trong việc giảm chi phí xử lư nhưng cũng làm giảm đi lượng nước thải và c̣n đem đến mức giá cả hợp lư.

Floquat FL