CHẤT SIÊU THẤM HÚT

 

AQUASORB (chất hút nước )  là một hợp chất ḥa tan liên kết với copolymer , acrylamide và acrylate.

 

AQUASORB có khả năng giữ nước từ 50 đến 120 lần (số lượng gram chất được hoà tan trong dung dịch w/w). Khi tiếp xúc với nước, AQUASORB phồng lên và trở thành một hydrogel.

 

anionicity cao: hấp thụ cao và nhanh chóng

Acrylamide: UV, kháng ion

Tỷ lệ liên kết cao của hợp chất: độ cứng của SAP

Superabsorbants