Tầm nhìn

Không nằm ngoài xu thế của cuộc cách mạng chuyển đổi số. SnF luôn thay đổi và số hóa các quy trình giúp trải nghiệm của khách hàng và đối tác liền mạch và binh bạch. Khách hàng, nhà đầu tư hoàn toàn có thể theo dõi khoản vay và dòng tiền trực tiếp trên các thiết bị di động

Những gì chúng tôi đang hướng tới

An Toàn Là Trên Hết

Mọi giao dịch với SNF đều an toàn

Cộng đồng là sức mạnh

Cộng đồng chính là sức mạnh để SNF phát triển mạnh mẽ

Khách hàng là mục tiêu

Chúng tôi luôn luôn đặt khách hàng làm trung tâm

Tuyển dụng

Chúng tôi luôn tìm kiếm những tài năng trẻ có đam mê với tài chính để cùng nhau xây dựng 1 nền tảng tài chính hàng đầu Việt Nam