Sản phẩm đầu tư

Thông thường với số tiền tích luỹ nhỏ, chỉ có thể gửi tiết kiệm ngân hàng. Chúng tôi cung cấp cho Nhà đầu tư thêm sự lựa chọn để tối ưu dòng tiền nhàn rỗi
 

Đăng ký tài khoản

Đăng ký trên website snf.com.vn chỉ mất 2 phút

Nhận Tư Vấn

Sau khi tiếp nhận thông tin đăng ký của khách hàng nhân viên của SNF sẽ liên hệ để tư vấn các gói đầu tư

Lựa chọn gói đầu tư

Khách hàng sẽ lựa chọn gói đầu tư phù hợp với mong muốn cũng như kế hoạch tài chính của mình

Xác nhận đầu tư

Ký kết hợp đồng
đầu tư với SNF